Endringer av kredittrammen på et kredittkort

De fleste har høyere kredittgrense i kredittkortet enn det de trenger. Om du likevel vil ha høyere tilgjengelig kreditt, får du normalt dette. Les her om hvordan dette foregår.

Kredittvurderingen bestemmer

Det er to hovedspørsmål bankene og kredittselskapene stiller seg når du søker om kredittkort. Det er første er om du kvalifiserer til å få kort i det hele tatt. Hvis svaret er ”ja”, er neste punkt å avgjøre hvor høy kredittgrense du kan få.

Her forholder kredittyteren seg til både interne retningslinjer de har i selskapet, og til retningslinjer fra myndighetene. En person med veldig god betalingsevne og betalingshistorikk, vil hos noen automatisk få et kort med den høyeste kredittrammen selskapet tilbyr. De aller fleste får imidlertid mindre.

Foreløpig kredittgrense

Som et eksempel oppgir banken Santander at deres kredittkort Santander Red (selskapet tilbyr 3 ulike kort i Norge), har en kredittgrense på 100 000 kroner. Heter du Petter Stordalen og søker om kortet, får du nok 100 000 som grense umiddelbart. De fleste andre får en kredittgrense tilpasset kredittvurderingen.

Det normale er at grensen settes til et sted mellom 10 000 og 50 000 kroner. Deretter ser banken deg ann i noen måneder. Viser du deg som en sikker betaler, med fornuftig kortbruk, vil de sannsynligvis gi aksept dersom du søker om å få en høyere kredittgrense.

Slik endrer du grensen

Lengden på ”prøvetiden” varierer mellom kredittyterne. Som regel er den enten 3 eller 6 måneder. Du søker deretter i nettbankløsningen om å få endret grensen. Kredittyteren vil vanligvis foreta en ny kredittvurdering, og innvilger deretter søknaden, om de mener det er forsvarlig.

Du kan senke kredittgrensen selv

På samme vis kan du senke kredittgrensen om du vil. Du må melde fra om det, men kredittyteren vil aldri nekte deg å velge en lavere grense. For personer med dårlig selvdisiplin, kan dette være en grei måte å unngå å bli fristet til overforbruk.

Hvor stor kredittgrense trenger du?

Det er ikke så veldig mange av oss som har behov for høye kredittgrenser. Pengene skal tilbakebetales, og helst snarlig, slik at renter unngås.

Har du en kredittgrense som tilsvarer det du har igjen på månedslønningen, etter at alle regninger er betalte, burde det egentlig holde. De få situasjonene der det er kjekt med en høyere grense, er for eksempel når du skal reise, i jobbsammenheng, eller bruke kortet til et kortsiktig lån.

Referanse: Kredittkortinfo.no/